Westerstraat 238
1015 MT, Amsterdam
020 - 623 5136
info@mensendieck-fysiotherapie.nl

Uw Privacy

Bij Mensendieck & Fysiotherapiepraktijk Jordaan gaan we zorgvuldig en nauwkeurig om met uw privacy. Uw gegevens, van uw voornaam tot de details van uw behandelingen, worden in de AVG behandeld als bijzondere persoonsgegevens. Voor bijzondere persoongegevens geldt een strengere regelgeving; u wilt immers niet dat uw medische gegevens op straat komen te liggen.

Ten tijde van de coronacrisis wordt de zorg op het gebied van de AVG verder voor een uitdaging gesteld. Wij zullen altijd zoeken naar mogelijkheden om u digitaal of op afstand te kunnen helpen zonder dat we uw gegevens in gevaar te brengen. Beeldbellen via end-to-end encryptie is daar een voorbeeld van, evenals het gebruik van een videoservice op onze eigen server.

De AVG is een Europese verordening. Dit houdt in dat uw gegevens beveiligd zijn zolang ze zich binnen de EU bevinden. Mensendieck en Fysiotherapiepraktijk Jordaan draagt er zorg voor om uw gegevens binnen de EU op te slaan. Door gebruik te maken van (liefst open source) systemen op onze server en door verwerkersovereenkomsten af te sluiten met ketenpartners uit Europa kunnen wij u garanderen dat uw gegevens niet buiten de EU terecht komen.